Key kích hoạt Windows và Microsoft Office các phiên bản cập nhật thường xuyên

Nhằm thuận tiện cho các bạn trong nhóm cài đặt Windows và Microsoft Office nếu chưa kích hoạt có thể  vào đây lấy key kích hoạt. Key được cập nhật liên tục. Nếu bạn không biết kích hoạt by phone có thể bình luận  nhờ giúp.I/ WINDOWS :
1/ Windows 7 Ultimate :
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone : RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
2/ Windows 7 Home Premium ;
2QP4F-PMMMF-6PW3T-VMFBQ-HFH3F
2RK8Y-WMHCF-QM99C-FVY9D-H3J3G
2TMWC-WCB6K-W38CG-WH93K-JH9FV
2VJ4C-6R49J-HPQQ4-F7KJ4-F34JG
2XDXW-GC7VK-PDCC8-Q3864-VYVTC
38JT4-HDVH2-MKP43-YD7F6-XH262
3W6BQ-QGQKB-2RRHP-MHCR8-BXFWJ
49W7J-JJKVH-JDJ42-B37QP-4F6X4
4CT2D-B4PK7-D23HV-W3BD8-22YKR
4GJQR-799FJ-2HXQR-RJGHP-TH9XX
6D8DY-K8CDX-XF3RX-BQKTX-B8YDB
6GHPG-TCWVV-XQWTT-9YRK2-732MB
6MX4J-GHKC3-RC7J2-3P3KB-QGD77
7KMPK-9CXYR-RH43Y-2YBC9-DRPQW
7RFMX-FBDM6-MFG9R-47T8X-WFX2D
7TQ93-F7KR6-V3QYP-3JJGW-F3X72
83JVH-9PYTJ-M6GGT-9MV4Q-8327W
87GR6-6RY2X-VTF4R-B9CHJ-TXFQJ
88DFY-9PQYF-QMYCY-DFX4X-3MG48
89WXC-DCGHC-37JTQ-G36RC-QP2XK
8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
8XHHX-PBY7C-HQDR2-DF47P-8PWXX
8XP28-JJCFG-7MBJX-Y3H6Y-6WV2V
8Y89H-Q8WM8-W3J92-4VHQT-WH3H2
8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3
9B2HM-HD6RC-6WFDM-2GQ6F-78YX3
9CKX8-PCVYV-8VGP6-RTYVJ-VXTGG
9DCJX-7BJQK-4GMYX-VXCP9-46KRW
9DV8C-8XR42-RXRWH-F324T-BM49V
9DV9T-RX83P-P7CWK-CRPGP-TJDXD
BD6KX-DXD2D-PRKF7-BYJ8G-2T7X6
BF2DR-V9V3M-99B39-Y68VJ-VG9W4
BGYW4-QMQPW-G7YRD-P44BM-KC9KB
BJCFM-8XVVJ-KBV4K-W37TG-QFYFF
BJRKJ-PWBDC-RM2P3-B8HJ3-TTVXT
BRMJQ-7K323-7PB93-F7HRY-YGKHM
BVDRR-8V7JX-FV88W-JQVVT-YTXKP
BWXY9-VT9PB-Y483Q-DRX46-F74HB
BXTJ9-9WHQW-J74CW-VFWVD-XVKDF
C3229-PK2MD-2BC3W-H9M9T-6T77D
C33JH-3DTW3-JH96M-HKQMM-69FTR
C344M-XCJDH-PHGWT-JQDRY-K89D3
CTXCM-H4994-9V368-P9RHX-86FMR
CW969-7YRHH-WY8FV-Q39YH-4XTWQ
FB4DD-F3QJK-QQMGR-Y9TCV-KCG8Q
FDGM4-BQDJC-VKFT4-TWDKB-99P9D
FDXXJ-M2W84-R322B-Y8JVW-BW46F
FF2PJ-XF34T-PHX46-8WBRR-7GJJF
FHDV7-62VDC-3VX4X-MH8KK-WW9WP
FJ4BY-KP37R-GB437-CT6QW-43P39
FJYPK-MMB68-P22FF-R8G9H-C3XY4
GDJMT-8GKQH-4K2YT-PG8YC-QQTVM
GFVKC-4G9VY-HBW63-946CD-DJPHK
GK7YP-DBR2K-XH39X-BWMTT-BVB2V
GM29K-JFWQJ-DJ87G-Y9GV4-7C737
GM9XB-CXWR3-HFJP8-2VRBQ-TJHMF
GQ9X6-9RJW7-RTWMH-HHRR8-H2QCD
GT2DP-6R6DM-Q9BDV-TPMCB-3G4WR
GV32Y-4FQ92-RYPGD-XJTFK-G48QR
GXCDR-Q2YVF-KXB44-TKD49-HM43B
H3QJ7-JMG7X-9HH73-WWGY6-JTYDJ
H3V3B-9RGCC-67YD4-CC24K-8GGBF
HMPMT-YJW8Y-7JJWH-DKFTD-JHF7K
HPX4K-YWGQ4-9BB27-9F34F-3HB9F
HQRTY-VYYRB-FQVYM-X7T3R-YTXRB
HR4JP-GHKRP-DWJP2-2PV4F-4PVQR
HTDBR-3PXMB-9B268-BPK2B-V9TQM
HVCX4-3HVHP-PMV39-TYFH7-PDTMM
HX6M6-GRMMD-GWTXW-VC4MF-H7VFJ
HYCDF-V4R72-Y3HVP-DJ87Y-R9R9G
J2W4D-4G7QH-CFJVJ-2YX8H-JWXRD
J7H8V-2RRDB-JYPPF-VRGC8-QJBB7
J8P66-MPPQ6-KJXRG-RQV8X-PMRV9
KCBDV-VFRPC-T7XHP-VQHQW-8QX7G
KGRD9-X8GBM-CXB42-P22H4-RT2VM
MFCB3-DDW3K-KQJYH-6C9HJ-DKCRB
MHMCM-PH2CF-44QTP-9V6FF-Y69KW
MJTMP-RCXJY-4BPPM-JCQX3-7VJM8
P2J9G-BYBCX-Q93JF-J9H8X-VVTKX
P2QM9-44T2R-2CTDC-DG3D3-HMVPJ
P3VBT-2QBBP-BT9TQ-GQQ8H-M9KV4
P4R7B-XDR4P-8W3F2-YJCQQ-23H89
PMMJM-HDRG2-VRFJF-JD4TY-M68QV
PVGW8-3CK9H-JD6TQ-XMHH8-3CYQ4
PVWMY-TJ7FH-Q6G8Y-JXW9F-V8RR7
PWYYF-4CXB3-FGYGJ-KWB7B-RJJPM
Q242M-R49HG-W46H3-GK928-TH8V8
Q3VDG-7XQFW-6GJCH-2G7RP-KMG44
Q4TBQ-YHJ9G-DKTTF-YRX6D-F6P6R
QXWYP-6CM7W-K3WTP-HJ7M3-D6FMB
QYRD3-9X27M-2XXXD-PD3R4-V8WWC
R92WM-Y7HBW-7FKFT-R9W36-2GQFH
R9FMJ-T7CJB-B69PJ-G2KVT-GR8GB
RCVMX-2CV3P-Y2PYC-4XH4B-HW3RR
RFT3Y-HQ24M-J42JJ-Y2B28-7874V
RKB2B-YCQYV-2T46C-D8R8V-VPBKK
TJ8TQ-B4T4R-7CBDR-RKQT4-TC84G
TVBGP-GWDXC-Y4FTG-VKMQT-DV6J7
TXBDM-HYW3Q-7PVXC-TJ6BP-JPHV6
V2C89-34G39-C2RF7-TDH7K-F282D
V2PHG-PW2HW-J4KR6-KJJFQ-BF7G7
V6347-4YMKX-46TMT-XBDY8-JFG46
V6VG7-Q2R6W-XTKTT-C97VP-Q9QBX
VM8FT-BJYRB-TBTBV-4RXX6-FKGQW
VMC82-X6GCM-G7KD9-RQBXD-6V2W8
VPRHC-XRWDK-42QH7-2QQ6J-3GDVD
VVB68-JX27M-HWM6P-BFQJJ-JFFMM
VY4VJ-KYG7H-VGYXY-7B9XG-K7QMK
W9FRV-CVJ8Y-K97GF-QKYV4-9RFTH
XJ4JQ-J2KRC-P3VRB-G3XR3-YD4F9
YDBGD-KKM4R-M4CQR-JJXCG-WCGQX
YH7HJ-76J8V-XFD3X-TRWB7-6JKQ7
YJJ2V-HQGDY-7F8HP-848JP-RR8H9
YJYF7-WFD7Q-B2T9G-FCRFT-KHWDF
YP4CJ-CY34B-7Q8CD-HQ3VR-X6D8X
YRPDC-WV9YD-Y3FP9-8J79T-JJCW2
3/ Windows 7 All Volume Editions :
X9BM6-XVJQ2-WGKH6-K94C9-6T7WM
XHV2T-M7HX7-KGXJV-TTWTW-XFF9M
Q2T3Y-CYMCH-CPTJM-4JWXT-Q9P7G
V63XD-DXY6X-8DQ2F-PTPWB-WMPMK
4/ Windows 8 Pro và Enter
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
6NY77-QT79Q-GJV7B-4JGMQ-FM2K2
N82B8-WW4HQ-3X4CB-M3C33-3PBQP
G6F37-N96Q2-343P4-P2KR4-3667C
HPCH2-FXNMW-FB4FK-8FD2D-RJMQP
6RMN4-XK9DJ-6T334-QYKH9-4JMQP
THCJM-NM2GD-466XV-Y6KM2-JB2K2
N7KXX-JRC93-TGJWY-872DC-3YFDP
6HNGQ-K8XKV-DRX4J-4F4H3-FM2K2
KKNRQ-R4M88-29PTV-4KR2C-P9T7C
TVP9M-C6N6Q-QGKM4-CFKBJ-Q667C
969QK-NTMRQ-TYKBM-K7PQC-D667C
BQ7NJ-WXY9W-BFWM4-7HW3M-DPBQP
J6T6W-4GN3Q-PWGMQ-XBWY8-TQ4DP
V98QN-73BPM-GWT9C-88G8J-PJ8X2
XYV2H-YN7BQ-FWB36-X7KHC-VFPK2
HJ79N-XPT2X-4VFFB-Y3BFP-XTJX2
9XGHN-4H47Q-H37GV-6PCF6-KTJX2
FJ387-DRN2Q-WY33X-T8XHW-CPKVC
8J34N-RV43H-3J8YF-98TRP-PGV3P
RJQNG-PPRPW-DPCBG-4RMM8-33R92
5/ Windows 8.1 Pro và Enter
- Activation key : Not available now
- Activation by phone :
2GTNK-WDJYD-JKXV3-34FY4-3C9HD
TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
82GB7-NVK6V-79J3T-Q89JJ-78P7D
YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D
QN2M7-VCVJQ-Y36FD-T3PHJ-82M93
99N69-XR2XM-PMTPB-3BQBX-BKKHD
2NBXF-6V8T4-3QRQY-FPDFM-92C7D
9RNGH-JH8TV-BM97H-6QYT7-WK7QQ
99N69-XR2XM-PMTPB-3BQBX-BKKHD
HQ72K-6TN3M-T7RMM-MYRQ7-X74X3
HXK2N-K4X3V-MP62H-C8PP2-HH4X3
J2MCN-X9PR9-GG6TR-KRR76-TJD3Q
JFN3P-8T9RB-MJYK7-KXT63-QRQ3Q
MNFC4-TMVC6-DV69Y-3VCXR-HQVQQ
N4GR3-M678B-42C23-HR46C-6JD3Q
N7FGG-3HQ2D-6Q9Y7-RMV48-4VTVD
NHP8R-27Q46-Q42HK-YJBCH-3JY93
NJVTG-HXCW7-Q4F3X-XQRP3-4GB93
NRTJ7-PY2P6-GB8JH-W4WV6-D3VQQ
PRNWF-GQWF7-9PHQ7-P6TVM-BBGVD
RW33P-HTNJF-8CTF9-7C4P8-29WK3
CX8NR-RDCW3-TT37T-WRQD4-QGMDQ
DKYNM-2DHCD-P7JVR-FCXTW-HMGVD
DM8QN-3P94T-FRJRB-FWD4Q-QRQ3Q
DMFGD-NKFG4-9WRP2-R44X9-66MDQ
DN4GG-8RHG3-HM67P-7R3HX-3RQ3Q
DP6DN-9VQP6-6BWC2-482CH-7QVQQ
F2YNF-B94BJ-BP9CH-D6H4V-RGB93
F3J93-BNW77-QR9WR-GKR22-DC9HD
FB8XW-BNG8K-BD4CP-T666X-P36VD
FNKRC-3R92K-G2FM8-HBMYH-FJP7D
6/ Windows 10 Pro
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
CTKNW-C2DG9-H6QWY-GFPBP-HH66Y
7/ Windows 10 Enter ;
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
X9TF3-NGFXG-344H8-MJWGR-6Q72F
CHQTQ-GNFD4-VCPCC-8DJKX-CDKR4
2P6XW-N8TP7-Q66XH-BKB38-GVJWR
73N2Y-2GVK7-6W2PH-4D32F-X2FCF
8/ Windows 10 Enter N
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
YNCGC-P3WW4-8GQX3-DTVPW-WB486
9/ Windows 10 EnterS LSBT và LSBT N :
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
KNXTP-CX23X-VWC26-HWKVQ-3PF8Q
F2WP2-FN63Y-KCG6M-CJHRQ-KKXTK (LSBT N)
84333-N23HF-CP6QV-DC9RT-P7JW9 (LSBT N)
F2WP2-FN63Y-KCG6M-CJHRQ-KKXTK (LSBT N)
10/ Windows 10 Edu và Edu N :
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
QHQCC-N3MBB-7D33Y-8QHQ3-DV64Q
66TN7-8J4HW-BQWWD-G2R6D-DV64V (Edu N)
11/ Windows 10 Home
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone : Not available now .
II/ OFFICE
1/ Office 2010 Pro Plus
- Activation online : Not available now
- Activation by phone : (Volume Key)
Q6RMC-TY4G8-VFCTP-PM6RK-86QYH
HYXDV-BF69J-QYX2F-CJBXW-GYQGF
899HF-6DBD6-MF2YF-XCH4K-C89RP
TMX64-C8QT3-V3324-KPRHX-MGQXV
74WBT-3BVPD-PK42V-YDWR8-4VRBT
YJCF7-Q8Q44-P9QP3-68QW8-RVMCT
2YGK2-RVX2T-GVBHX-CYVMR-37C6D
36B84-CMFK7-HM9FM-RQGYX-6CKD3
7PDJX-HDPQK-YVYTY-PJXY4-KFM6Y
2RM6D-KBT6Q-HCQDF-VYPYV-33WQQ
XFF8F-8W78D-2289R-727TW-339HV
FJQ4V-WXV7H-JP8MH-MHFTY-BVR69
HYXDV-BF69J-QYX2F-CJBXW-GYQGF
J2YRJ-JTGJM-4JXVF-XVYWJ-Y7PPF
MDGBC-KTYRQ-DHW73-4F6XM-HVRP2
MMBCD-G8X6Y-2MJHY-VH8GB-7KW79
MR7VD-D9P6K-RXR63-CV6G2-86X27
MRP2B-C2TJH-VQQRP-VHQD7-Q9HBJ
P2PCM-77B9H-6QHFR-TJ6TM-TRKRY
Q6RMC-TY4G8-VFCTP-PM6RK-86QYH
TMX64-C8QT3-V3324-KPRHX-MGQXV
V3G3Y-MG2PB-MX9Q9-42MYM-GTHC4
XFF8F-8W78D-2289R-727TW-339HV
XFWTR-2J4GP-YFQ4G-PTBQ9-D68XW
YJCF7-Q8Q44-P9QP3-68QW8-RVMCT
YRB6J-PFX8H-MQWR6-9WHBG-YKJT4
894P3-F26FW-7GW39-PCVY7-9C2XH
7PDJX-HDPQK-YVYTY-PJXY4-KFM6Y
2/ Office 2010 Visio Pro :
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone :
HT6GX-TYGTC-7HG6K-7THCG-FK7KQ
YFYJT-KYCDQ-4X47K-RKJBP-7JJCV
2WGMM-V4VXJ-8FRKG-922TD-8VVK
3/ Office 2013 Pro Plus
- Activation online : Not available now .
- Activation by phone : (Retail Key)
3CVN9-73DR7-M3JTP-3CQ8F-7H363
4YVMN-BVBFH-HGDP2-CMCTQ-JTWQD
66NCF-XKCJW-QK39K-K66WX-2YQ63
6R9BW-QNDG4-W3TKH-FD38P-8W9KQ
7NRMJ-WF7W8-YM63G-FM2PY-VQTXQ
8HXXN-8G63Q-2QQJP-D7CMX-P343D
93NKH-G4BMM-TKF78-3HM9H-VT7T3
9B8KG-3NQT6-GTTVK-XVR6R-WFD63
9N899-MH72J-94XHF-BBTR7-XD43D
B62RM-93NDG-DTF8D-TK9MM-F89KQ
B9JN8-2CFV4-QD9W9-MM38W-VH363
C38NK-DG8Q3-FQCT7-K4CF8-F3HT3
C6BHP-68NMR-R38GD-WCBTR-9WYG3
C8F2V-VWNR7-67V77-2P47X-XKVT3
C9N4D-XTB6Q-HTYW9-CCMC4-9WYG3
CB774-NY3PM-4JD62-VWBYX-8QHT3
CQKMJ-TPNR4-8H44T-PKPCC-J42DD
CQQGN-QXHH2-YQCKK-H3J7V-JQHT3
F2NCC-M7DF7-FD6PM-8TDHW-2GWQD
F4RYW-R9NTX-JXQRJ-FV8WT-Y96XQ
FNT47-8C826-9P2HG-YMGGX-YDTXQ
FNWVW-BPMPY-3CPDJ-XDY4C-RVR3D
FRKMN-WX6BP-46MQC-3DX44-TVGXQ
FRRND-VMT2X-PGG6J-9HYCW-6MQ63
GHFTM-N42XJ-KTTTK-V7FV4-K4P9Q
GN3DM-JFHGH-78KG4-6VF7X-3RP9Q
H39H7-W2N3F-4KW6V-F3PJX-RM29Q
H4J4X-NX6MR-2KY2Q-9HPRD-T6KKQ
H7WCD-XFN4B-JG2Y7-JGYRC-27GXQ
HKD3H-NXQC7-J8DB3-WHVF8-J8C9Q
J2YKC-N7FTX-G43Q7-93H6H-T28QD
JC2TN-DWXK3-7JGYR-MRJF4-PPMG3
JN9WG-KJTX4-3TP97-MGM7B-XBQ63
K4WNY-BRMP9-2FB26-H7MXG-D3TXQ
K89CG-QWNKQ-Q77BR-BRWM7-6XVT3
KPW26-NV9GY-K663H-VR4PM-FGBG3
KYN6T-R8B84-2WJKY-BXQ46-9KVT3
M9RNK-3PG9K-TT8MV-R7RY3-B96XQ
MDCNP-79KJK-8FXVX-Y4PGC-2DHT3
MJDN4-37CB4-PDW6X-HTBQJ-TQ43D
MMNM7-2DFWC-FQ6JX-H84Y6-BPXKQ
MWNR6-Y2XTD-C3X73-V4XPH-HXJQD
N3KKG-M83RB-K2XCR-XXK7G-6F2DD
N77QF-GYVDJ-Q74VP-282M8-33TXQ
N92QD-F93W8-BBRHD-DYWGT-72XKQ
NBFJF-HQ2DQ-MTK2G-TQGTK-H6BG3
NBWK9-JKHVB-D89RD-F2P4Y-7MF3D
NCWBX-4VK74-MJBQW-FCWWW-82MG3
NFCBJ-9YJDJ-W9FP4-QD7VW-WB29Q
NFGGG-BQD4Q-W922P-X9W6M-F89KQ
NG4F7-JVCP9-2JV9Y-MXDXD-4GBG3
NHY9R-B73RT-KBCCV-YC3M2-PGWQD
NR34K-RPMGM-TCH8Y-QJYGP-7CCDD
NRPJR-GQKCK-K4R7P-CHK86-2343D
NT9RT-VW4QP-KHPCD-9Y2D4-VMF3D
NTV4J-QBW4F-WDYG2-YJ87K-RM29Q
PGNWK-D6W38-CP7MY-PXGX3-628QD
PN74D-RBCH8-3GWBK-CFVQ3-3PCDD
PPW39-GN229-TBR26-F2VFC-HH363
PWN93-VGX3B-CD93K-7GPPX-H6BG3
Q3NH4-342GD-Q9PJ8-9XX8G-BPXKQ
Q6D4Q-Y3NPR-RWMC2-KKB2X-DYF3D
QFPND-39PB7-XV6GC-QQBV8-7FP9Q
QJJ3T-NKTCH-48TM7-26PCK-2YQ63
QQRPC-N23KM-GF3H9-DKVXG-3V363
RKDFN-26BD7-DD7WB-VT64R-HQTXQ
RKW8N-KMY6B-7PWC3-XPP6W-HMF3D
RRFN2-CR3DQ-2X4JF-Q3D4F-6Q43D
RYJB2-37NH4-D8YHV-P8DF3-G8YG3
TMPDN-VYT33-RRGYG-BHBC3-PYQ63
TNGCC-B92VW-YMK67-P6PYP-RVR3D
V67CK-TNVMJ-9WRC2-C4KHT-RRD63
VHD3C-4NPPW-2CT48-F4M7T-2343D
VNFRM-WJ944-WGMGB-V2CHT-2343D
VNR78-CJ68R-2HH6W-WFDFT-P7GXQ
VWFNM-B86F6-MPVTD-RJ6HK-C7GXQ
VWTK2-CDN9T-RWK4G-JHF9W-XWYG3
WTVNB-V4P76-Y2P3R-77T87-JQHT3
WXBMW-NBXX8-2YW2R-YFGVC-J42DD
X3BX3-KN4D4-HF6DM-R3W6V-KHGXQ
X7MTP-NH7D8-B6WHG-P9HK2-BTBG3
XFM2F-PKN6C-R32GV-WQ9VV-FJPDD
- Activation by phone (VL Key) :
BT289-PN344-W3M64-4P9V3-8K6XV
BNQWW-X4422-FCXD8-JPT37-PWC9V
HRVQK-JNYXX-XPPQV-M3GQF-3C8QH
M2FCV-2NTW8-MJ4F4-GJQHB-MY29V
2FRDG-M8N7V-HXX4B-JTWQQ-WQHT7
NF9FR-4PPYT-3KQWG-C2JWD-GF2DH
- Activation online (VL Key) : GKBT9-3N6YV-6FBYK-7M89F-Q9JQH
4/ Office 2013 Visio Pro VL :
- Activation online : Not available now
-- Activation by phone (VL Key) :
DF3CN-C3MCF-9J7JD-JBT6B-39JRR
NWY9Q-VT449-64DGY-8PGXY-7MF4R
WM9XX-NMDQT-9T646-F8VRP-D67WF
KCHDY-NJD6B-WT29Q-BQXKV-CYQ8F
2XQNB-VT69T-48TY7-D44P3-4GBJF
88YWN-84K3Q-QK34X-V26H9-T8YJF
FQ3N7-DRB2X-MYFCY-RJXV3-PYQ8F
5/ Office 2013 Project Pro :
- Activation online : Not available now
- Activation by phone : (Retail)
QNDQB-TKCTQ-PJBYW-R6GB8-PJ9JK
RGBNM-PD48T-P7G7Y-82BXB-QJYFX
HQ7PN-M8PKG-GK83K-MKV6B-BBF2M (VL)
KCH83-6NGDV-B8QCM-3D862-TMQ6V (VL)
BNY68-CWQ47-9T7GP-7R9FH-VT7TB (VL)
9YWBG-NT47H-3BDYV-BYRWV-3JYGB (VL)
6/ Office 2016 Pro Plus
- Activation online :  9R7NW-4J4T7-FD6MM-7JBCG-QYH7M
- Activation by phone : (VL Key)
9WYDN-JHQ43-WCVHB-TW4VQ-M7V7M
7/ Office 2016 Project Pro : Not available now both activation online and activation by phone .
8/ Office 2016 Visio Pro : Not available now both activation online and activation by phone .
----------------------------- THE END -----------------------------------

COMMENTS

Tên

Á hậu an-ninh-phap-luat ban-tre bao-dem bat-coc-tre-em bat-luc bảy núi an giang benh-gan bệnh viện Đa Khoa Đức Thọ Bí ẩn tam giác quỷ Bí ẩn trường thành căt ngang Jordan Bí ẩn xuyên thế kỷ Bí quyết trường thọ Blogger bộ ảnh cưới Bộ ảnh đẹp Bộ ảnh nội y buon-lau Bức hoạ của người xưa trên vách núi Bước nhảy của nhện Adanson Cài đặt Cánh cửa tới thế giới bên kia cau-chuyen-suy-ngam Chỉ huy Chiến cơ Nga choi-co-bac chua-benh-gan chua-benh-ran-can chua-benh-ung-thu chua-ung-thu chuyen-cam-dong chuyen-co-tich chuyen-la chuyen-li-ky chuyen-tham-tu chuyen-tinh-co-tich chuyen-tinh-yeu chuyen-vo-chong chuyện cảm động Chuyện lạ chuyện lạ kỳ chữa bệnh chữa bệnh rắn cắn chữa hóc xương Chữa răng thời cổ đại chữa ung thư Chyện lạ con-re-dam-chet-me-vo cong-dong-mang Cortana Cộng đồng mạng cuoc-song danh-hong-dong danh-nhau DOWNLOAD dua-con-tat-nguyen Dung Hà đại gia mua giường phong thủy Đang yêu Đẹp Điện ảnh đo độ giàu Đoạn đường 2.000 năm tuổi Đọc và ngẫm Đời sống fea4 fea5 fea6 fea7 fea8 fea9 Fix lỗi ga-trong-nuoi-con GHOST Giải trí Giảm cân hiệu quả giang hồ đất cảng giang-duong Giáo viên aerobic Giới sao Giới trẻ Girl Xinh Góc gia đình Góc tâm sự Góc tâm tình han-dan-ba Hình cầu khổng lồ 1.500 năm trước ho-sinh hoa hậu hoa hậu lan Khuê hoa hậu thể thao họa sĩ Lê Duy Ứng Hoá thạch nhện 305 triệu năm tuổi hoa-hau hoa-hau-hoan-vu hoàn lương hoan-luong Hot Hót Hot girl Huong-tram Huyền My ISO Khám Phá Khảo cổ học Khắc tinh của virus cúm khởi nghiệp Khuôn mặt gầy Lã Thanh Huyền Làm đẹp lan khuê lầm lỡ Lê Duy ứng lich-su-viet-nam Lò nung thuỷ tinh 1.600 tuổi lo-to Lời nguyền lăng mộ vua Ba Lan luong-y Mạng xã hội Mặt dây chuyền vàng hình chúa Jesus Minh Béo Minh Hương Minh Sứt moi-tinh Multiboot Năm Cam Nga nghe-la nghi-luc-phi-thuong Nghĩa địa 3.400 năm được gải mã Ngoại tình ngoai-tinh ngoi-sao ngôi sao Nguyễn Thanh Hằng Nguyễn Trùng Dương Người ai cập cổ dùng bóng đèn thắp sáng người mẫu Người mẫu 9x Nhiếp Ảnh Office ong-hoang-phe-thai ong-trum ông trùm thắng cành Phải lòng Pháp luật Phần mềm Phe-thai phi công phiến quân Phiến quân Syria phim Phim ảnh phim hay nhất Phim mới nhất phim-hai Phong thủy Quái vật tiền sử đáng sợ nhất ran-can rạng rỡ Răng khôn biến mất rửa tiền Sao sat-thu-xa-lo Sổ tay phép thuật của người Ai Cập suc khoe suc-khoe sung-man Sự sống trong người đã chết Sức khỏe Tâm sự TECH thai-nhi-chet-luu Tham-cung-bi-su tham-tu than-y than-y. luong-y Thang-canh Thâm cung bí sử Thế giới thị trưởng thieu-nu-ha-thanh thit-lon-thoi Thổ Nhĩ Kỳ Thời trang Thủ thuật thuc-pham-ban Thúy Hằng Thực hư lời nguyền xác uớp ai cập Tin Hot Tin nóng trong ngày Tin nổi bật Tin tức Tình Yêu Tóc giả thời ai cập cổ đại tran-du trao-luu travel Trần Dụ Tông Trường Sa tù tội Tuổi của truyện cổ tích phương tây Ứng dụng vị vua bất lực Video Việt Nam Vòng tròn thần tiên vua Xã hội Xác khô lộ diện Xác ướp người ngoài hành tinh Xác ướp nữ 1.500 tuổi Xoắn ốc kỳ lạ trên sa mạc Xôn xao dư luận xuong-khop
false
ltr
item
My Own Little Reading Room Gautami Tripathy: Key kích hoạt Windows và Microsoft Office các phiên bản cập nhật thường xuyên
Key kích hoạt Windows và Microsoft Office các phiên bản cập nhật thường xuyên
https://3.bp.blogspot.com/-5P8gRCO2TD8/V66sxXmc4FI/AAAAAAAAG9M/ag_MA83iS6oEostHP700vC3oxl081up-QCLcB/s640/8-13-2016%2B12-13-55%2BPM.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5P8gRCO2TD8/V66sxXmc4FI/AAAAAAAAG9M/ag_MA83iS6oEostHP700vC3oxl081up-QCLcB/s72-c/8-13-2016%2B12-13-55%2BPM.jpg
My Own Little Reading Room Gautami Tripathy
http://readingandmorereading.blogspot.com/2016/08/key-kich-hoat-windows-va-microsoft.html
http://readingandmorereading.blogspot.com/
http://readingandmorereading.blogspot.com/
http://readingandmorereading.blogspot.com/2016/08/key-kich-hoat-windows-va-microsoft.html
true
5758141196857191649
UTF-8
Not found any posts Xem Thêm Đọc Thêm Trả Lời Thoát Xóa By Trang Chủ PAGES Bài Viết Xem Thêm CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM NHÃN Lưu Trữ TÌM KIẾM ALL POSTS Không Tìm Thấy Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy