Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows

Key cài đặt là Key mà bạn có thể nhập vào lúc cài đặt để bỏ qua bước nhập key hoặc khi các bạn cần Download file ISO bằng công cụ Media Creation Tool

Lưu ý: Key cài đặt không có tác dụng kích hoạt Windows

1.    Windows Vista

Windows Vista Starter
X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4
Windows Vista Home Basic
RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD
Windows Vista Home Premium
X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF
Windows Vista Business
4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W
Windows Vista Ultimate
VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7

2.     Windows 7  

Windows 7 Starter
7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
Windows 7 Home Basic
YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
Windows 7 Home Premium
RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
Windows 7 Professional
HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
Windows 7 Ultimate
D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Windows 7 Enterprise
H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
           
Windows 7 Starter N
D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
Windows 7 Home Basic N
MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
Windows 7 Home Premium N
D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
Windows 7 Professional N
BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
Windows 7 Ultimate N
HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
Windows 7 Enterprise N
BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD

           
Windows 7 Starter E
BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
Windows 7 Home Basic E
VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
Windows 7 Home Premium E
76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
Windows 7 Professional E
3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
Windows 7 Ultimate E
TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Windows 7 Enterprise E
H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR

3.     Windows 8  

Windows 8
FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 (ARM)
6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8
Windows 8 (Country Specific)
XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK
Windows 8 (Single Language)
XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB
Windows 8 Professional
XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Professional with WMC
RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
Windows 8 Enterprise
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 N
VDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC
Windows 8 Professional N
BHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G
Windows 8 Enterprise N
NCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6

4.    Windows 8.1          

Windows 8.1
334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 (ARM)
NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
Windows 8.1 (Country Specific)
TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
Windows 8.1 (Single Language)
Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 Professional
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional with WMC
GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8.1 Enterprise
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
           
Windows 8.1 N
6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Windows 8.1 Professional N
JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
Windows 8.1 Enterprise N
NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW

5.     Windows 10

Windows 10 Home
TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home Single Language
BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Home Country Specific
  N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Education 
YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Enterprise

Windows 10 Pro 
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

6.     Windows Server 2008/2012/R2

Windows Server 2008 Standard
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Web
WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 HPC
RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Enterprise
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Itanium
7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893
Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
           
Windows SBS 2008 Standard
PHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ
Windows SBS 2008 Premium
4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
           
Windows Server 2008 R2 Foundation
36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ
Windows Server 2008 R2 Standard
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Web
6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC
TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Enterprise
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Itanium
GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2008 R2 Datacenter
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Hyper-V Server 2008 R2
Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Windows MultiPoint Server 2010
736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
           
Windows SBS 2011 Standard
YT76W-VD3W9-QDCK4-9QFPX-WQY4J
Windows SBS 2011 Premium
BXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM

           
Windows Home Server 2011 Standard
BTMWJ-8KHD9-B9BX8-J7JQ9-7M6J2
Windows Home Server 2011 Premium
YQXDR-G2MBV-63VW2-JX8J2-FVTVG
           
Windows Server 2012 Foundation
PN24B-X6THG-274MF-YHM9G-H8MVG
Windows Server 2012 Standard
VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter
2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 Storage Server
RD9XF-6N3MC-2P2R3-MK2WX-C7GCW
Windows Multipoint Server 2012 Standard
32TNQ-HMFWQ-8R933-X6VYY-WHRFX
Windows Multipoint Server 2012 Premium
CBR2N-2HG39-2TGGT-GQB27-46V47
           
Windows Server 2012 Standard Core
VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter Core
2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK

           
Windows Server 2012 R2 Essentials
KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Foundation
7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard
H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup
8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
           
Windows Server 2012 R2 Essentials Core
326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
Windows Server 2012 R2 Foundation Core
7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard Core
NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 R2 Datacenter Core
BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard Core
H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup Core
8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2

COMMENTS

Tên

Á hậu an-ninh-phap-luat ban-tre bao-dem bat-coc-tre-em bat-luc bảy núi an giang benh-gan bệnh viện Đa Khoa Đức Thọ Bí ẩn tam giác quỷ Bí ẩn trường thành căt ngang Jordan Bí ẩn xuyên thế kỷ Bí quyết trường thọ Blogger bộ ảnh cưới Bộ ảnh đẹp Bộ ảnh nội y buon-lau Bức hoạ của người xưa trên vách núi Bước nhảy của nhện Adanson Cài đặt Cánh cửa tới thế giới bên kia cau-chuyen-suy-ngam Chỉ huy Chiến cơ Nga choi-co-bac chua-benh-gan chua-benh-ran-can chua-benh-ung-thu chua-ung-thu chuyen-cam-dong chuyen-co-tich chuyen-la chuyen-li-ky chuyen-tham-tu chuyen-tinh-co-tich chuyen-tinh-yeu chuyen-vo-chong chuyện cảm động Chuyện lạ chuyện lạ kỳ chữa bệnh chữa bệnh rắn cắn chữa hóc xương Chữa răng thời cổ đại chữa ung thư Chyện lạ con-re-dam-chet-me-vo cong-dong-mang Cortana Cộng đồng mạng cuoc-song danh-hong-dong danh-nhau DOWNLOAD dua-con-tat-nguyen Dung Hà đại gia mua giường phong thủy Đang yêu Đẹp Điện ảnh đo độ giàu Đoạn đường 2.000 năm tuổi Đọc và ngẫm Đời sống fea4 fea5 fea6 fea7 fea8 fea9 Fix lỗi ga-trong-nuoi-con GHOST Giải trí Giảm cân hiệu quả giang hồ đất cảng giang-duong Giáo viên aerobic Giới sao Giới trẻ Girl Xinh Góc gia đình Góc tâm sự Góc tâm tình han-dan-ba Hình cầu khổng lồ 1.500 năm trước ho-sinh hoa hậu hoa hậu lan Khuê hoa hậu thể thao họa sĩ Lê Duy Ứng Hoá thạch nhện 305 triệu năm tuổi hoa-hau hoa-hau-hoan-vu hoàn lương hoan-luong Hot Hót Hot girl Huong-tram Huyền My ISO Khám Phá Khảo cổ học Khắc tinh của virus cúm khởi nghiệp Khuôn mặt gầy Lã Thanh Huyền Làm đẹp lan khuê lầm lỡ Lê Duy ứng lich-su-viet-nam Lò nung thuỷ tinh 1.600 tuổi lo-to Lời nguyền lăng mộ vua Ba Lan luong-y Mạng xã hội Mặt dây chuyền vàng hình chúa Jesus Minh Béo Minh Hương Minh Sứt moi-tinh Multiboot Năm Cam Nga nghe-la nghi-luc-phi-thuong Nghĩa địa 3.400 năm được gải mã Ngoại tình ngoai-tinh ngoi-sao ngôi sao Nguyễn Thanh Hằng Nguyễn Trùng Dương Người ai cập cổ dùng bóng đèn thắp sáng người mẫu Người mẫu 9x Nhiếp Ảnh Office ong-hoang-phe-thai ong-trum ông trùm thắng cành Phải lòng Pháp luật Phần mềm Phe-thai phi công phiến quân Phiến quân Syria phim Phim ảnh phim hay nhất Phim mới nhất phim-hai Phong thủy Quái vật tiền sử đáng sợ nhất ran-can rạng rỡ Răng khôn biến mất rửa tiền Sao sat-thu-xa-lo Sổ tay phép thuật của người Ai Cập suc khoe suc-khoe sung-man Sự sống trong người đã chết Sức khỏe Tâm sự TECH thai-nhi-chet-luu Tham-cung-bi-su tham-tu than-y than-y. luong-y Thang-canh Thâm cung bí sử Thế giới thị trưởng thieu-nu-ha-thanh thit-lon-thoi Thổ Nhĩ Kỳ Thời trang Thủ thuật thuc-pham-ban Thúy Hằng Thực hư lời nguyền xác uớp ai cập Tin Hot Tin nóng trong ngày Tin nổi bật Tin tức Tình Yêu Tóc giả thời ai cập cổ đại tran-du trao-luu travel Trần Dụ Tông Trường Sa tù tội Tuổi của truyện cổ tích phương tây Ứng dụng vị vua bất lực Video Việt Nam Vòng tròn thần tiên vua Xã hội Xác khô lộ diện Xác ướp người ngoài hành tinh Xác ướp nữ 1.500 tuổi Xoắn ốc kỳ lạ trên sa mạc Xôn xao dư luận xuong-khop
false
ltr
item
My Own Little Reading Room Gautami Tripathy: Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows
Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows
https://1.bp.blogspot.com/-iN5w1sBg1CE/V6KvpVUVSoI/AAAAAAAAGfM/CHXYCy3HQXkfZtZoWuT60U56DlZiS_05QCLcB/s640/Enter-product-key-for-windows-8.png
https://1.bp.blogspot.com/-iN5w1sBg1CE/V6KvpVUVSoI/AAAAAAAAGfM/CHXYCy3HQXkfZtZoWuT60U56DlZiS_05QCLcB/s72-c/Enter-product-key-for-windows-8.png
My Own Little Reading Room Gautami Tripathy
http://readingandmorereading.blogspot.com/2016/08/chia-se-key-cai-at-tat-ca-cac-phien-ban.html
http://readingandmorereading.blogspot.com/
http://readingandmorereading.blogspot.com/
http://readingandmorereading.blogspot.com/2016/08/chia-se-key-cai-at-tat-ca-cac-phien-ban.html
true
5758141196857191649
UTF-8
Not found any posts Xem Thêm Đọc Thêm Trả Lời Thoát Xóa By Trang Chủ PAGES Bài Viết Xem Thêm CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM NHÃN Lưu Trữ TÌM KIẾM ALL POSTS Không Tìm Thấy Về Trang Chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy